Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (5)

1.
Zeitschriftenartikel
Pötzlberger, M.; Zhang, J.; Gröbmeyer, S.; Bauer, D.; Sutter, D.; Brons, J.; Pronin, O.: Kerr-lens mode locked thin-disk oscillator with 50% output coupling rate. Optics Letters 44 (17), S. 4227 - 4230 (2019)
2.
Zeitschriftenartikel
Zhang, J.; Mak, K.; Fritsch, K.; Wang , Q.; Krausz, F.; Pronin, O.: Intra-pulse difference-frequency generation of mid-infrared (2.7-20 μm) by random quasi-phase-matching. Optics Letters 44 (12), S. 2986 - 2989 (2019)
3.
Zeitschriftenartikel
Wang, Q.; Zhang, J.; Kessel, A.; Nagl, N.; Pervak, V.; Pronin, O.; Mak, K.: Broadband mid-infrared coverage (2-17 µm) with few-cycle pulses via cascaded parametric processes. Optics Letters 44 (10), S. 2566 - 2569 (2019)
4.
Zeitschriftenartikel
Zhang, J.; Mak, K. F.; Pronin, O.: Kerr-Lens Mode-Locked 2-µm Thin-Disk Lasers. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 24 (5), 1102111 (2018)
5.
Zeitschriftenartikel
Zhang, J.; Mak, K. F.; Nagl, N.; Seidel, M.; Bauer, D.; Sutter, D.; Pervak, V.; Krausz, F.; Pronin, O.: Multi-mW, few-cycle mid-infrared continuum spanning from 500 to 2250cm-1. Light: Science & Applications 7, 17180 (2018)
Zur Redakteursansicht