Dr. Christian Groß

Dr. Christian Groß

Forschungsgruppenleiter
ERC Forschungsgruppe "Rydberg Dressed Quantum Many-Body Systems (RyD-QMB)"
Forschungsgruppe "A Lithium Quantum Gas Microscope"
Forschungsgruppe "Single-site Detection and Manipulation in Optical Lattices"
Quanten-Vielteilchensysteme
+49 89 3 29 05 - 713 (Office)
C 2.24 // C 1.20 // D 1.36 //C 1.40
Zur Redakteursansicht