Arthur Christianen

Doktorand
Forschungsgruppe "Few-Body Physics and Scattering Theory"
Forschungsgruppe "Quantum Algorithms"
Forschungsgruppe "Quantum Impurities and Polarons"
Forschungsgruppe "Variational Methods"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 310
B 1.42
Zur Redakteursansicht